Kontakty

Kontakty na řídicí orgány pro nástroj ITI:

IROP

Lenka Kriegischová Lenka.Kriegischova@mmr.cz 

Simona Rulcová Simona.Rulcova@mmr.cz 

Ivana Projsová Ivana.Projsova@mmr.cz 

OP VVV

Helena Barbořáková Helena.Barborakova@msmt.cz 

OP ŽP 

Libor Dorňák Libor.Dornak@mzp.cz 

OP PIK

Jan Mýl myl@mpo.cz 

OP PPR

Oldřich Hnátek oldrich.hnatek@praha.eu

OP Z

Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání 

Pavel Bartoš Pavel.Bartos@mpsv.cz 

Jiří Možný Jiri.Mozny@mpsv.cz 

Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování

Šárka Müllerová sarka.mullerova@mpsv.cz 

OP Doprava

Michal Ulrich michal.ulrich@mdcr.cz

Michal Kokeš michal.kokes@mdcr.cz

NÁSTROJ CLLD - KONTAKTY NA ŘO

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Ing. Lenka Kriegischová – řídicí orgán IROP, vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů
Tel.: 224 861 489
E-mail: lenka.kriegischova@mmr.cz

http://www.irop.mmr.cz/cs/Kontakty/Kontakty-na-Ridici-organ-IROP

helpirop_in@mmr.cz

http://irop.mmr.cz/cs/

Operační program Zaměstnanost (OPZ) - CLLD

Kontakty na gestory podle příslušné investiční priority:

https://www.esfcr.cz/kontakty-op-zamestnanost

https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Operační program Životní prostředí (OPŽP) - CLLD

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
Ing. Anna Limrová, tel.: 283 069 217
Ing. Elena Bočevová, tel.: 283 069 210
Ing. Soňa Smetanková, tel.: 283 069 127
dotazy-PO4@nature.cz

ŘO – Ministerstvo životního prostředí

Ing. Miroslav Krob, tel: 267122647 

Program rozvoje venkova – CLLD

ŘO – Ministerstvo zemědělství, Odbor řídicí orgán PRV, oddělení projektových opatření II

Ing. Lucie Chlupáčová, tel: 221 812 283

lucie.chlupacova@mze.cz

Ing. Tereza Kadlecová, tel: 221 81 3002

tereza.kadlecova@mze.cz

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) - centrála Praha, odbor projektových opatření rozvoje venkova

Ing. Radim Petr, vedoucí Oddělení metodiky Leader a Spolupráce

T: 222 871 661

radim.petr@szif.cz