Brněnská metropolitní oblast

Základní údaje o aglomeraci

  • 609114
  • 1755 km2
  • 167

Ing. Petr ŠAŠINKA - manažer ITI
Kancelář strategie města - Referát řízení ITI a metropolitní spolupráce
e-mail: sasinka.petr@brno.cz
web: www.brno.cz/iti/