Plzeňská metropolitní oblast

Základní údaje o aglomeraci

  • 309395
  • 1364 km2
  • 117

Ing. Erich BENEŠ
Útvar koordinace evropských projektů
e-mail: benese@plzen.eu
web: http://iti-plzen.cz/