11. zasedání NSK

Ve dnech 11. – 12. 10. 2018 se v Karlových Varech uskuteční 11. zasedání Národní stálé konference (NSK)

11. zasedání NSK

Ve dnech 11. – 12. 10. 2018 se v Karlových Varech uskuteční 11. zasedání Národní stálé konference (NSK), jež je vrcholovou platformou pro řízení územní dimenze na široké partnerské bázi. Národní stálá konference přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinaci státu a regionů (územních partnerů) při implementaci integrovaných nástrojů a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů. 

Kromě zástupců regionálních stálých konferencí (13 krajů), zástupců krajských sítí Národní sítě místních akčních skupin ČR a zástupců nositelů urbánních integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ) se jednání ve třech komorách NSK pravidelně účastní také zástupci zastřešujících organizací územních partnerů (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR), zástupci Agentury pro sociální začleňování, zástupci příslušných řídicích orgánů programů ESI fondů a zástupci MMR, jež je gestorem integrovaných nástrojů a územní dimenze a plní v této oblasti koordinační funkci.