Aktuality

Seznam aktualit

11. zasedání NSK

Ve dnech 11. – 12. 10. 2018 se v Karlových Varech uskuteční 11. zasedání Národní stálé konference (NSK)

Jako výstup projektu byly zprovozněny tyto internetové stránky, na kterých naleznete aktuální informace k ITI i CLLD, a to jak z národní úrovně, tak prostřednictvím prolinkování na internetové stránky jednotlivých ITI i z úrovně jednotlivých metropolitních oblastí/aglomerací. Věříme, že Vám budou takto koncentrované informace přínosem.